Deze website biedt zakelijke gegevens (beleidsplannen, begrotingen, ANBI-gegevens) over de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum (PKN) en enkele verwante organisaties.

Voor het kerkelijke leven wordt u verwezen naar de websites van de afzonderlijke wijkgemeenten: Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen, Noorderlicht, Prinsekerk, De Samaritaan. Diaconale activiteiten zijn onder meer te vinden bij de Pauluskerk en wijkgebouw De Bron.

Zoekt u een bij u passende kerk in Rotterdam? Kijk dan op Kerken 010 voor een overzicht.